PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tuğla ve Kiremit Üretimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tuğla ve kiremit üretimi kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tuğla ve kiremit üretimi yapması
amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hammadde hazırlığı yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şekillendirme yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurutma yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pişirme yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ambalajlama ve sevk
işlemlerini yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.