PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Topoğrafya Hizmetleri

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde topoğrafya hizmetleri kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mevzuata uygun topoğrafya hizmetlerini yürütmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ile tekniğe uygun olarak istikşaf organizasyon işlerini yürütür.

Mevzuata uygun olarak yer kontrol ve ölçüm noktalarının tesisi işlemlerini yapar.

İş gerekliliklerine göre uygun tekniği kullanarak ölçme ve aplikasyon işlemlerini yürütür.

Kroki ve verilerin gerekli kontrolleri kuralına uygun şekilde yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.