PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Gazbeton Üretimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
a) Okuryazar olmak.
b) 17 yaşını tamamlamış olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Bu kurs programını tamamlayan bireyin;
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak gazbeton üretim süreçlerini gerçekleştirmesi, amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini bilir ve gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş talimat ve yönetmeliklerine uygun gazbeton üretimi için hazırlık yapar.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak gazbeton üretimi yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.