PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İnşaat Boyacılığı

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde inşaat boyacılığı kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. TS EN ISO standartları doğrultusunda yapılarda boya işlerini yapması
amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bina iç ve dış mekânlarında uygulanacak boyaları cinsine ve kullanım yerlerine göre hazırlar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygulama standartlarına göre fırça, rulo ve makine ile boya uygulaması yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işlem sırasına göre dekoratif boya uygulaması yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini  alarak fırça, rulo ve makine ile vernik uygulaması yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygulama standartlarına göre duvar kâğıdı kaplama ve bakımını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boya/vernik sonrası işlemleri
yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.