PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Üretim Operatörlüğü

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çimento üretim operatörlüğü kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak talimatlara uygun şekilde çimento üretimi yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim sistemleri ve sürecini
kontrol eder.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim sistemlerine fonksiyonel müdahalelerde bulunur.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak siklon tıkanıklıklarını açar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim sistemlerinin bakımını
ve onarımını sağlar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.