PROGRAMIN ADI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Elektrik Bakımcı

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; çimento, cam, hazır
beton, seramik, maden ve toprak sanayi alanlarında elektrik bakımda
çalışabilirler.

KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak kursiyer;
1. İşyerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli müdahaleyi yapabilecektir.
2. İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrayabilecektir.
3. İş kazaları sonrasında hukuki işlemleri yürütebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çimento elektrik bakım işlerini gerçekleştirebilecektir.
5. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre elektrik bakım işlerini gerçekleştirebilecektir.
6. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
7. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.