PROGRAMIN ADI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Analizi

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; çimentoların fiziksel,
mekanik ve kimyasal analiz işleri yapan yapı tesisleri, inşaat sektörleri,
şantiyeler, fabrikalar, laboratuvar vb. işyerlerinde çalışabilirler.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. İnşaat, malzeme ve kimya teknolojileri ve bu alanda çalışanların karşı karşıya kaldığı riskler hakkında genel bilgileri kazanacaktır.

2. Laboratuvarda çimentoların fiziksel, mekanik ve kimyasal analiz işlerinde kullanılan temel cihazlar (eğme-basma presleri, iklimlendirme kabinleri, mikserler, sarsma tablaları, numune hazırlama cihazları, kül fırını, etüv, su banyosu, ısıtıcı tabla, manyetik karıştırıcı, terazi, mikropipet, çeker ocak, klimatik ortamlar vb.) hakkında bilgileri ve bunların risklerini bilecektir.

3. Cam malzemelerin (pipet, büret, mezür, beher, balon joje, erlen, desikatör vb.) kullanımı, bakımı ve olası riskleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4. Laboratuvarda çimentonun fiziksel, mekanik ve kimyasal analiz işlerinde kullanılan tüm cihaz ve ekipmanların temizlik, bakım ve doğrulamalarını yapacaktır.

5. Laboratuvarda kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin (hidroklorik asit, sülfürik asit, fosforik asit, amonyak, aseton, etanol, gümüş nitrat, amonyum sülfat, demir III klorür, edta, azot tüpü, oksijen tüpü vb.) kullanım alanları ve bu maddelerle çalışırken karşılaşılan riskleri bilecektir.

6. Laboratuvarda çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak yapacaktır.

7. Laboratuvarda çimentonun fiziksel, mekanik ve kimyasal analiz işlerinde kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin (hidroklorik asit, sülfürik asit, fosforik asit, amonyak, aseton, etanol, gümüş nitrat, amonyum sülfat, demir III klorür, edta, azot tüpü, oksijen tüpü vb.) kullanım alanları ve bu maddelerle çalışırken karşılaşılan riskleri bilecektir.

8. Elektrikli makinaların kullanımı, bakımı, temizliği ile ilgili riskleri bilecektir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.