PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çatı Sistemleri

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çatı Sistemleri kurs programını bitiren
bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Çatı sistemlerinin yapım, bakım ve onarımı ile ilgili iş ve işlemleri yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Ahşap çatı yapım, bakım ve onarımını yapar.

Çatı sistemleri yalıtımı yapar.

Çatı sistemleri kaplama ve yüzey elemanlarının montajını yapar.

Yapı maliyet hesapları yapar.

Çatı sistemleri plan, görünüş, kesit ve detaylarını çizer.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.