PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton/Betonarme ve Soğuk Metal Kesme ve Taşlama

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton/Betonarme ve Soğuk Metal Kesme ve Taşlama kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çevre güvenlik önlemlerini alması,
2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak beton kesme yöntemlerini uygulaması,
3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak beton/betonarme ve soğuk metalleri taşlama yöntemlerini uygulamak, amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Çalışılacak ortamda çevre güvenlik önlemlerini alır.

Beton/Betonarme ve Soğuk Metal Kesme işlemini uygun yöntemle yapar

Beton/Betonarme ve Soğuk Metal Kesme ve Taşlama işlerini yöntemine uygun yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.