PROGRAMIN ADI
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak
2. 18 yaşını tamamlamış olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde Beton transmikser operatörlüğü kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak araç donanımlarını ve beton transmikseri kullanması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak araç ve donanımlarını kullanır.

Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak beton transmikserini kullanır.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.