PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santrali İşleri

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde beton santrali işleri kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak beton santrali işlerini yürütmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak beton santralinde iş
organizasyonu yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak beton santralini üretime
hazırlar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak talimatlara uygun beton
üretimini sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim sonrası beton santralini
temizler.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.