PROGRAMIN ADI
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bayrakçı-İşaretçi Eğitimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Bu kurs programını tamamlayan bireyin;
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. Bireye, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak bayrakçı- işaretçi işleri süreçlerini gerçekleştirmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazanması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini bilir ve gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Bayrakçının tanımı ve görevlerini ayırt eder.

Trafik ve yaya kontrolü ve akışını sağlar.

İşaretçinin tanımı ve görevlerini ayırt eder.

İşaretçinin görev alanıyla ile ilgili gerekli tedbirleri alır.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.