PROGRAMIN ADI

Yapı Sektöründe Çalışanlara Yönelik Yangın Yalıtımcısı

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

a) Okur yazar olmak,
b) Yapı sektöründe yangın yalıtımcısı olarak çalıştığını belgelendirmek.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu kurs programı sonunda bireyin;

1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması,
2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak yangın yalıtımı yapması
amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İşin şartlarına göre iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yangın yalıtımına hazırlık yapar

Şartname ve projede belirtilen ölçü ve niteliklere uygun olarak tavanlarda ve döşemelerde yangın yalıtımı yapar.

Şartname ve projede belirtilen ölçü ve niteliklere uygun olarak duvarlarda yangın yalıtımı yapar.

Şartname ve projede belirtilen ölçü ve niteliklere uygun olarak çelik yapılarda taşıyıcı elemanlara yangın yalıtımı yapar.

Gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak sanayi yapılarında yangın yalıtımı yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.