PROGRAMIN ADI
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Çatıcılığı

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ahşap çatıcılığı kurs programını bitiren
bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. Ahşap çatı yapım, bakım, onarım ve yalıtımını teknik şartname,
yönetmelikler ve çatı planına göre yapması
amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ahşap çatı yapımı için araç gereci hazırlar ve projeyi okur.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çatı planına uygun şekilde ahşap sundurma çatı yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çatı planına uygun şekilde ahşap oturtma çatı yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çatı planına uygun şekilde ahşap askılı (asma) çatı yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak proje ve detaylarına uygun şekilde çatı yalıtımına hazırlık yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak proje ve detaylarına uygun şekilde ahşap çatılarda yalıtım yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.