PROGRAMIN ADI
Kerpiç Tuğla Üretimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Kerpiç tuğla üretimi kurs programını tamamlayan bireyin;
1. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Kerpiç tuğla üretmesi, amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Kerpiç çamurunu tekniğine uygun hazırlar.

Seçtiği kalıba uygun özellikte kerpiç tuğla üretir.

Kerpiç tuğlaları uygun şartlarda kurutur.

Kuruyan kerpiç tuğlaları şekillerine göre depolar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.