PROGRAMIN ADI
Çelik Yapı Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMIN AMAÇLARI
Çelik Yapı tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlayabilmesi,
2. Çelik Yapı Proje Tasarım hazırlığını yapması,
3. Çelik proje Tasarımını yapması, amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çelik proje tasarımı için fizibiliteyi yapar

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çelik proje tasarımı için ön etüdü yapar

Çelik yapı taşıyıcı konstrüksiyonu ve birleşim gereçleri boyutlarını tespit
eder.

Mimari projeye göre çelik yapı sistem modelini oluşturur.

Çelik projelerin tasarımını yapar.

Çelik yapı zemin kat planı etüdünü mimari proje çizim esaslarına uygun
olarak yapar.

Çelik yapı normal kat planı etüdünü mimari proje çizim esaslarına uygun
olarak yapar.

Çelik yapı bodrum kat planı etüdünü mimari proje çizim esaslarına uygun
olarak yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.