PROGRAMIN ADI
Dış/İç Cephe Kaplama ve Yalıtım

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak.
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Dış/iç cephe kaplama ve yalıtım kurs programını tamamlayan bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Dış/iç cephe kaplama ve yalıtım uygulamalarını yapması, amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plaka ve profil uygular.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak derz dolgu, yüzey sonlama ve kontrol işlemlerini yapar.

Plana göre metraj ve konsol yüklerini hesaplar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.