PROGRAMIN ADI
Köpekçilik Kâhyası

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Köpekçilik Kâhyası kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Köpekçilik Kâhyası olarak görevlerini yerine getirmesi
amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini bilir ve gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Köpekçilik tesislerinde yapılması gereken işleri açıklar.

İşin yapılması için gerekli olan tesis ve kısımların hazırlanması için çalışmalar planlar ve başlatır.

İşin yapılması için çalışmaları takip eder.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlayarak yapılmasına başlanan işin tüm aşamalarını takip edip istenen sonuca ulaşılmasını sağlar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.