PROGRAMIN ADI
Kültür Solucanı Yetiştiriciliği ve Vermikompost (Solucan Dışkısı) Üretimi Eğitimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Kültür Solucanı Yetiştiriciliği ve Vermikompost (Solucan Dışkısı) Üretimi Eğitimi Kurs programını bitiren bireyin;
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Kültür solucanı yetiştirmek için gereken bilgi, beceri ve donanımı kazanması,
3. İklim ve bölge şartlarına uygun olarak solucan çiftliği işletmeleri kurması,
4. Solucan çiftliği işletmelerinde bulunan makine ve ekipmanları kullanması,
5. Kültür solucanının besin maddelerini tanıması ve kullanması,
6. Ürün güvenliği ve kritik kontrol noktalarını tanıması,
7. Vermikompost ve gübreleri öğrenerek, bitkilerin besin ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Solucan yetiştiriciliği ile ilgili kavramları kullanır.

Solucanların beslenme yöntemini belirler.

Vermikültür uygulama alanlarını oluşturur.

Kültür solucanlarında barındırmanın temel ilkelerini açıklar.

Çiftlik için yer seçimi ve avlu planlaması yapar.

Kültür solucanı işletmesi tiplerini açıklar.

Solucan çiftliklerinin planlanması yapar.

Solucan çiftliklerinde diğer yapıların planlanması oluşturur.

Mevcut yapıların iyileştirilme olanaklarını belirler.

Gübre kompostlama

Yem hazırlama makineleri

Performansın takibi

İklimlendirme sistemleri

Sanitasyon ısıl işlem sistemi

Paketleme sistemleri

Besin maddelerini tanımlar.

Kültür solucanlarının beslenmesinde genel ilkeleri açıklar.

Kültür solucanlarında sindirim sistemini açıklar.

Beslenmenin solucan üzerine etkilerini açıklar.

Haccp planı yapar

İşletme çalışma izni, tescil ve lisans işlemlerini açıklar

Gübrenin tanımını yapar ve vermikompost üretir.

Solucan dışkısının diğer gübreler ile farkını görür.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.