PROGRAMIN ADI
Pet Hayvanları (Kedi-Köpek)

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 13 yaşını tamamlamış olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Pet Hayvanları (Kedi-Köpek) kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Kişisel hijyen, genel sağlık ve güvenlik önlemlerini alması,
3. Kedi ve köpek ırklarının özelliklerini ayırt etmesi ve kedi ve köpeklerin vücut bakımlarını yapması,
4. Kedi ve köpekleri; ırk, yaş, fiziksel özellikleri ve diğer ihtiyaçlarına uygun olarak beslemesi,
5. Kedi ve köpeklere tuvalet eğitimi ile köpeklere komutla davranış eğitimi vermesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini bilir ve gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Gerekli araç gereci kullanarak düzenli aralıklarla kişisel temizlik yapar.

Tekniğine uygun olarak hijyenik el temizliği yapar.

Dikkat edilecek hususlara uyarak uygun kişisel koruyucu donanım kullanır.

Bulaşıcı ve zoonoz hastalıklara karşı özel önlem alır.

Mevzuata uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alır.

Kedileri ırk özelliklerine göre ayırt eder.

Köpekleri ırk özelliklerine göre ayırt eder.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kedi ve köpeklerin tırnak bakımlarını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kedi ve köpeklerin beden temizliğini yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ırk, yaş, fiziksel özellikleri ve diğer ihtiyaçlarına uygun kedileri besler.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ırk, yaş, fiziksel özellikleri ve diğer ihtiyaçlarına uygun köpekleri besler.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kedi ve köpeklere tekniğine uygun tuvalet eğitimi verir.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak köpeklerin eğitimle temel komutları yapmasını sağlar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.