PROGRAMIN ADI

Besi Sığırcılığı

AMAÇLAR
Öğrenci/kursiyer,
1. Çayır, mera ve yaylalarda otlatma düzenini öğrenecektir.
2. Hayvan beslemesinde yem bitkileri yetiştiriciliği hakkında genel bilgi sahibi olacaktır.
3. Baklagil yem bitkileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
4. Buğdaygil yem bitkileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
5. Diğer familyalardan yem bitkileri üretimi hakkında bilgi sahibi olacaktır.
6. Kuru ot üretimi ve depolanması hakkında bilgi sahibi olacaktır.
7. Silaj hakkında bilgi sahibi olup, kaliteli silaj yapabilecektir.

İÇERİK
A. ÇAYIR, MERA ve YAYLALAR
1. Otlatma düzeni
a. Çayır ve meraların tarihçesi, alanı ve önemi
b. Otlatma mevsimi
c. Üniform otlatma
d. Yem tipine uygun hayvanla otlatma
e. Otlatma sistemleri
f. Çayır meralarda doğal ve yapay tohumlama, karışım bitkileri
g. Çayır meralarda gübreleme, gübre önerisinde dikkat edilecek hususlar
h. Çayır meralarda gübrelemenin yararları, bitki besin elementleri
i. Çayır ve meralarda yabancı bitkiler ve mücadele yöntemleri
j. Çayır ve meralarda toprak ve su muhafaza yöntemleri
k. Çayır ve meralarda normal bakım işleri
l. Otlatmayı kolaylaştırıcı mera tesis ve yapıları
m. Çayır ve meralarda otlatma hazırlığı, bitki örtüsünün kışa hazırlanması
n. Çayır ve mera amenajmanı
B. YEM BİTKİLERİ TARIMININ GENEL İLKELERİ
1. Yem bitkilerinin faydaları
2. Neden toprak analizi yaptırmalıyız?
3. Toprak örneği alırken nelere dikkat etmeliyiz?
4. Nerelerden toprak örneği alınmaz?
5. Toprak örneği nasıl alınır?
6. Ticari gübreler
7. Azotlu gübreler
8. Fosforlu gübreler
9. Potasyumlu gübreler
10. Kompoze gübreler
11. Ahır gübresi
12. Silajlık mısır yetiştiriciliği
C. BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNİN ÜRETİMİ
1. Yonca yetiştiriciliği
2. Fiğ türleri yetiştiriciliği
3. Korunga yetiştiriciliği
4. Yem bezelyesi yetiştiriciliği
D. BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİNİN ÜRETİMİ
1. Mısır hasılları yetiştiriciliği
2. Darı hasılları yetiştiriciliği
3. Tahıl hasılları yetiştiriciliği
4. Sudan otu yetiştiriciliği
E. DİĞER FAMİLYALARDAN YEM BİTKİLERİNİN ÜRETİMİ
1. Ayçiçeği
2. Hardal türleri
3. Yem lahanası
4. Yer elması
5. Patates yaprakları
6. Pancar yaprakları
F. KURU OT ÜRETİMİ VE DEPOLANMASI
1. Kuru ot üretimi için hasat zamanın belirlenmesi
2. Doğal kurutma
3. Yapay kurutma
4. Balyalama
5. Kuru ot kalitesine etki eden faktörler
6. Kaliteli kuru otun özellikleri
G. SİLAJ YAPIM TEKNİĞİ
1. Silajın avantajları
2. Silaj yapımının prensipleri
3. Silo çeşitleri
4. Silaj yapım tekniği
5. Silo yeri seçimi ve silo büyüklüğü
6. Bitkilerin silolanabilirlik özellikleri
7. Hasat (biçme)
8. Parçalama
9. Katkı maddeleri kullanımı
10. Taşıma ve doldurma
11. Sıkıştırma
12. Kapatma
13. Açma
14. Siloda oluşan kimyasal olaylar
15. Silolama kayıpları
16. Silajla hayvanların beslenmesi


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.