PROGRAMIN ADI
Arıcılık

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 14 yaşını tamamlamış olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Arıcılık kurs programını bitiren bireyin,
1. Arıcılık için gerekli olan hazırlıkları yapması,
2. Arıların bakımı, arı ürünlerinin hasadı ve zararlılardan korunması işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Arı ırklarını sıralayarak özelliklerini açıklar.

Arıcılık için gerekli araç gereci kullanır.

Arıların ortam ve koşullara göre mevsimlik bakımını
yapar.

Arıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ek besleme yapar.

Talimatnameye uygun ana arı yetiştiriciliği yapar.

Arı ürünlerinin tekniğine uygun hasadını yapar.

Arı hastalıkları ve zararlıları ile mücadele yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.