PROGRAMIN ADI
Kurban Kesim Elemanı

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Kurban kesim elemanı kurs programını bitiren bireyin,
1. Kurban kesmenin İslamiyet’teki yeri ve önemini kavranması,
2. Kurban kesim işlemini islami kurallara göre gerçekleştirmesi
amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini bilir ve gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Kurban kesmede İslami yükümlülükleri yerine getirir.

Kurbanlık hayvanın özelliklerini, hayvan seçiminin nasıl yapılacağını ve islami usullere göre eti ve derisinin dağıtımını anlatan görseller hazırlar.

Kesim yapılacak alanı ve araç gereci hazırlayarak ortam hijyenini sağlar.

Tekniğine uygun kurbanı keser ve parçalara ayırır.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.