PROGRAMIN ADI
Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon kurs programını bitiren bireyin,
1. Sağım Hijyeni ve Sanitasyon için gerekli olan hazırlıkları yapması,
2. Sağım ünitelerinin bakımı, temizliği ve hijyenik durumunu devam ettirmesi, sağılan sütü uygun şekilde depolaması,
3. Kişisel hijyen ve temizlik kuralları konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Süt sağımı hijyeni prensiplerini uygular.

Süt sağımı hijyeni için gerekli araç gereçleri kullanır.

Süt sağım ünitelerinin bakımını yapar.

Süt sağım üniteleri ve süt depolama tanklarının uygun dezenfektanlar ile temizliğini yapar.

Sütün aşırı kontaminasyonunu önleyecek şekilde depolanmasını sağlar.

Kişisel temizlik ve hijyen kurallarına uyar.

Sütün mikroorganizmalar ile kontaminasyonunu önler.

Genel beden temizliği yanı sıra sağlığına, giysi temizlik ve bakımına da özen gösterir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.