PROGRAMIN ADI

Arı Sütü Üretimi Ve Ana Arı Yetiştiriciliği

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak.
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Arı sütü üretimi ve ana arı yetiştiriciliği kurs programını tamamlayan bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Arı sütünü tekniğe uygun hasat etmesi,
3. Ana arı yetiştiriciliği yapması, amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır

Arı sütü üretim yöntemleri ve özelliklerini açıklar.

Tekniğine uygun arı sütü hasat ve muhafazasını yapar.

Ana arı üretim koşullarını hazırlar.

Ana arı yetiştiriciliği yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.