PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisleri Yapım İşleri

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde elektrik tesisleri yapım işleri kurs programını tamamlayan bireyin;
1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Elektrik havai hat, yer altı ve enerji nakil hatları tesislerinin yapım işlerini yürütmesi ve
3. Acil durumlarda gerekli tedbirleri alması, amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Uygun ekipmaları kullanarak, standartlarına uygun çevre ve yol güvenliği tedbirlerini alır.

Uygun donanım ve ekipmaları kullanarak yüksekte çalışma yöntemlerini uygular.

Güvenlik tedbirlerini alarak, elektrik hava-i hat tesislerinin montaj ve demontaj işlerini tekniğine ve şartnamesine göre yapar.

Güvenlik tedbirlerini alarak, elektrik yer altı tesislerinin montaj ve demontaj işlerini tekniğine ve şartnamesine göre yapar.

Güvenlik tedbirlerini alarak, enerji nakil hatları tesislerinin montaj ve demontaj işlerini tekniğine ve şartnamesine göre yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.