PROGRAMIN ADI
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Tütün İşleme

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde tütün işleme kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tütün işleme iş ve işlemlerini yürütmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tütünün bakımı ve hazırlanmasını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sigara üretimi ve kalite kontrolünü yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.