PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve Paketleme

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde hazır kuru gıda karışımlarında dolum ve paketleme kurs programını tamamlayan bireyin;
1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak hazır kuru gıda karışımlarında dolum ve paketleme yapması, amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Dolum yapılacak ambalaj malzemelerinin çeşitleri ve
özelliklerini açıklar.

Türk Gıda Kodeksi ve iş sağlığı güvenliği kurallarına uygun olarak kuru toz gıda karışımlarında paketleme yapar.

Türk Gıda Kodeksi ve tebliğlerine uygun olarak kuru toz gıda karışımlarında kutulama yapar.

Türk Gıda Kodeksi ve tebliğlerine uygun olarak kuru toz gıda karışımlarında kolileme yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.