PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde et ve et ürünleri işlemeciliği kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak et ve et ürünleri üretimi yapması, amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır

Tekniğine ve ilgili tebliğlere uygun olarak taze et ürünlerini hazırlar.

Tekniğine ve ilgili tebliğlere uygun olarak emülsiyon tipi et ürünlerini üretir.

Tekniğine ve ilgili tebliğlere uygun olarak sucuk üretir.

Tekniğine ve ilgili tebliğlere uygun olarak pastırma üretir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.