PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde bitkisel ve hayvansal yağ üretimi kurs programını tamamlayan bireyin;
1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal yağ üretimi yapması, amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır

Yağ yapımında kullanılacak hammaddeleri ayırt eder.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yağ yapımında kullanılacak hammaddelerin kütle ve hacim ölçümlerini yapar.

Yağ yapımında kullanılacak hammaddeleri analiz eder.

Yağ yapımında kullanılacak hammaddelerin taşınmasını sağlar.

Yemeklik yağlar tebliği ve üretim tekniğine göre yağ üretimi yapar.

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak yağların rafinerizasyon işlemlerini yapar.

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak kalite kontrol, depolama ve sevkiyat işlemlerini yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.