PROGRAMIN ADI
Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Geliştirme ve Uyum Kursu

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.
a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde 24 ay çalışmış veya çalışıyor olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Endüstriyel Otomasyon Sistemleri kurs programını bitiren bireyin,
1. Sistem için gerekli kumanda ve güç devresi elemanlarını TSE, İç tesisler yönetmeliği ve şartnamelere uygun olarak seçip, motor kumanda ve güç devrelerinin çizimini, kontrol ve testini hatasız yapabilmesi,
2. Sistemin PLC ile kumanda ve kontrolünü TSE, İç Tesisler Yönetmeliği ve şartnamelere uygun olarak sağlayıp çalıştırabilmesi,
3. Bilinçli bir şekilde Endüstriyel Otomasyon Sistemlerini kumanda elemanlarını seçip kumanda devreleri tasarlayıp çizebilmesi,
4. PLC sistemini seçip programlayıp kontrollerini yapabilecek düzeyde öğrenebilmeleri ve uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak
gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Asenkron motorun yapısı ve parçalarını öğrenir.

Asenkron motorun çalışma prensibini, bir fazlı asenkron motorun yapısı ve çalışmasını öğrenir.

Kumanda elemanları yapı fonksiyon ve çeşitlerini öğrenir.

Koruma rölelerinin yapı ve çeşitlerini öğrenir ve seçer.

İletken çeşit ve özelliklerini öğrenip seçer.

Kumanda ve güç devrelerine ait şemaları çizer.

Kumanda ve güç devrelerini kurar.

Sistemin çalışmasını test eder.

PLC’de programlama mantığı ve kontrol programı türlerini kullanır.

PLC program yazılım dillerini öğrenir.

PLC programlama yazılımını bilgisayara kurar.

Program menüleri, pencerelerin açıklanması ve genel kullanımını
yapar.

PLC tipinin seçilmesi ve PLC’nin ayarları yapar.

Temel programlama komutlarını uygular.

Yapılan programa göre kullanılan giriş ve çıkışların simülasyonunu yapar.

Yazılımı sisteme yükler ve program yedekleme yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.