PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksek Gerilim Sistemleri

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde yüksek gerilim sistemleri kurs programını
bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yönetmeliklere uygun olarak yüksek gerilim sistemleri işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik elektronik ölçme uygulamaları yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik devre hesaplamaları yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda enerji nakilleri ve koruma sistemleri montajı yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda elektrik enerji üretim ve dağıtım merkezleri donanım montajını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda dağıtım pano sistemleri işlemlerini yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda koruma röleleri ve modüler hücreler montaj ve bağlantılarını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yüksek gerilim (YG) tesis bakım ve onarımı yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak endüstriyel kontrol ve arıza
analizi yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.