PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Haberleşme Sistemleri

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde haberleşme sistemleri kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak haberleşme sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapması, amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik elektronik ölçme uygulamaları yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik devre hesaplamaları yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak data iletişim sistemlerini kurar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak haberleşme cihazları ve şebeke alt yapısının bakım onarım ve montajını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak GSM telefonların bakım onarım ve kurulumunu yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak dijital elektronik devreleri kurar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mikrodenetleyici kullanarak kontrol yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak endüstriyel kontrol ve arıza
analizi yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.