PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Görüntü ve Ses Sistemleri

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Görüntü ve Ses Sistemleri kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Görüntü ve ses sistemleri işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Elektrik elektronik devrelerinin ölçüm ve hesaplama uygulamalarını yapar.

Temel elektrik devrelerinin bağlantılarını ve hesaplamalarını yapar.

Seslendirme ve ışıklandırma sistemlerinin kurulum ve onarımını yapar.

Televizyonların onarımını, anten sistemlerinin kurulumunu ve onarımını yapar.

Çoklu ortam sistem cihazlarının kurulumunu ve onarımını ile dijital devreleri kurup onarımını yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.