PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Bakım Onarım

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Bakım Onarım kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Elektrik elektronik ölçme uygulamaları yapması,
3. Elektrik devre hesaplamaları yapması,
4. Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerini kullanması,
5. Endüstriyel elektrik sistemlerin bakım ve onarımını yapması,
6. Kumanda ve kontrol sistemini kurması,
7. Dijital elektronik devreleri kurması,
8. Mikrodenetleyici kullanarak kontrol yapması,
9. Bilgisayar destekli uygulamaları yapması,
10. Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapması,
11. Bilgisayar destekli uygulamaları yapması,
12. Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini bilir ve gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik elektronik ölçme uygulamaları yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik devre hesaplamaları yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda elektrik makineleri ve kontrol sistemlerini kullanır.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak endüstriyel elektrik sistemlerin bakım ve onarımını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kumanda ve kontrol sistemini kurar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda dijital elektronik devreleri kurar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mikrodenetleyici kullanarak kontrol yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayar destekli uygulamaları yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.