PROGRAMIN ADI
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcılığı

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarımcılığı kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmelik ve standartlara göre elektromekanik taşıyıcıların bakım ve onarımını yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrama

İş kazası ve meslek hastalıklarına yönelik gerekli tedbirleri alma

Tehlike ve risk ilişkisini kavrama

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alma

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik elektronik ölçme işlemleri yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak asansör sistemlerinin bakım ve onarımını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yürüyen merdiven ve yol sistemlerinin bakım onarımını yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.