PROGRAMIN ADI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Laboratuarcılığı

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; elektrik üretim
tesislerinde, laboratuar sanayi alanlarında çalışabilirler.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Termik santraldeki laboratuar ekipman sistemleri hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Kaldırma ekipmanlarını ( vinç, caraskal, hupzug, trifor, kriko ) kullanabilir.
3. Termik santral kimyasını hakkında bilgi ve beceri kazanarak tehlikeli
kimyasallarla çalışma yapabilir.
4. Fabrika üretim üniteleri ile ilgili kalite ve İSG yönetim sistemleri hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
5. Kömür, kül ve cüruf analizleri ile su analizlerinin nasıl yapılması gerektiğini hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
6. ASS şartlandırma uygulamaları hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
7. Elle yük kaldırma işlerini uygun şekilde yapabilir.
8. Laboratuarlarda iş güvenliği ve ilkyardım hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
9. El aletleri ve elektriksel ölçüm aletlerini kullanabilir.
10.Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.