PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik İletim Tesisleri Yapım İşleri

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik İletim Tesisleri Yapım İşleri kurs programını tamamlayan bireyin;
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Elektrik İletim Tesisleri Yapım İşleri işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Yüksek Gerilimden ve diğer tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli İSG önlemlerini alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Uygun ekipmanları kullanarak, standartlarına uygun çevre ve yol güvenliği tedbirlerini alır.

Uygun donanım ve ekipmanları kullanarak yüksekte çalışma yöntemlerini uygular.

Güvenlik tedbirlerini alarak, Elektrik iletim hattı montaj ve demontaj işlerini tekniğine ve şartnamesine göre yapar.

Güvenlik tedbirlerini alarak, Yüksek Gerilim (YG) kablosu montaj ve demontaj işlerini tekniğine ve şartnamesine göre yapar.

Güvenlik tedbirlerini alarak, Transformatör Merkezi (TM) tesislerinin montaj ve demontaj işlerini tekniğine ve şartnamesine göre yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.