PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde elektrik tesisat ve pano montörlüğü kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yönetmeliklere uygun olarak elektrik tesisatları ve pano montajı yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik elektronik ölçme uygulamaları yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik devre hesaplamaları yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pano sistemlerini kurar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zayıf akım tesisatlarını kurar ve onarımını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bilgisayarlı elektrik tesisat proje çizimi yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak yapı elektrik ve kuvvet tesislerini kurar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak endüstriyel kontrol ve arıza
analizi yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.