PROGRAMIN ADI

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bobinajcı

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde bobinajcı kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bobinaj işlemlerini yapması
amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak
gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik elektronik ölçme uygulamaları yapar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik devre hesaplamaları
yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak alternatif akım (AC) motor kumanda ve sarımını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak doğru akım motoru sarımı (DC) yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak trafo sarım ve onarımı yapar.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.