PROGRAMIN ADI

Elektrik Tesislerinde Güvenlik, Topraklama ve Ölçme

GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlgili mesleğe ait ustalık belgesi sahibi olmak.
2. Teknik lise, Endüstri Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulunun ilgili bölüm mezunu olmak.
3. Fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak.
4. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.
5. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler elektrik-elektronik
sektöründe;
1. Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü meslek dalında; Tesislerin, güvenlik, topraklama hesapları, topraklama projeleri ve ölçümlerinin yapıldığı sektörlerde,
2. Yukarıda sayılan iş ve işlemlerin denetimi ve yenilenmesi işlerinde,
3. Elektrik Tesisatlarının bakım ve yenileme hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme imkanı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.