PROGRAMIN ADI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Türbin İşletmeciliği

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; elektrik üretim
tesislerinde, türbin işletmeciliğinde çalışabilirler.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Fabrikadaki türbin ve türbin ekipmanları hakkında bilgi ve becerileri
kazanabilecek ve işletmeciliğini yapabilecektir.
2. Ekipmanların oluşabilecek arıza kaynaklarını giderebilir.
3. Hidrojen ile çalışma yapılması hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
4. Yüksek devirli ekipmanlar, yüksek basınçlı yağ sistemleri ile basınçlı ve
sıcak hatlarda çalışma yapabilir.
5. Planlama ve ambarın kullandığı iş emri sisteminin gerekli kayıtlarını
tutabilir.
6. Kaldırma ekipmanlarını ( vinç, caraskal, hupzug, trifor, kriko ) kullanabilir.
7. Mekanik ölçme işlemlerini yapabilir.
8. Fabrika üretim üniteleri ile ilgili kalite ve İSG yönetim sistemleri hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
9. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.