PROGRAMIN ADI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Su Tasfiyeciliği

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; elektrik üretim
tesislerinde, su tasfiye alanlarında çalışabilirler.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Fabrikadaki su tasfiye ekipmanları hakkında bilgi ve becerileri
kazanabilecektir.
2. Termik santral kimyasını bilir ve tehlikeli kimyasallarla çalışma yapabilir.
3. Kaldırma ekipmanlarını ( vinç, caraskal, hupzug, trifor, kriko ) kullanabilir.
4. El aletleri ve elektriksel ölçüm aletlerini kullanabilir.
5. Fabrika üretim üniteleri ile ilgili kalite ve İSG yönetim sistemleri hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
6. Su saflaştırma operasyonlarını ve su analizlerinin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
7. Basınçlı tanklarla çalışma hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
8. Kimyasal kazalarında ilkyardım hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
9. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.