PROGRAMIN ADI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; termik santrallerde kül cüruf işletmeci olarak bant nakil iletim sistemlerinde çalışabilirler.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Termik santraldeki kül cüruf nakil hatları ve ekipmanları hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Ekipmanların oluşabilecek arıza kaynaklarını giderebilir.
3. Sistemdeki kül ve cürufların ilgili yerlere naklini sağlayan sitemde
çalışabilir.
4. Hidrolik sistem ekipmanları hakkında bilgi ve becerileri kazanarak
işletmesinde çalışabilir.
5. Konveyör ve elevatörlerin işletilmesi hakkında bilgi ve becerileri
kazanabilecektir.
6. Planlama ve ambarın kullandığı iş emri sisteminin gerekli kayıtlarını
tutabilir.
7. Kaldırma ekipmanlarını ( vinç, caraskal, hupzug, trifor, kriko ) kullanabilir.
8. El aletlerini kullanabilir.
9. Fabrika üretim üniteleri ile ilgili kalite ve İSG yönetim sistemleri hakkında bilgi becerileri kazanabilecektir.
10.Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.