PROGRAMIN ADI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kazan İşletmeci

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; Termik santrallerin
Kazan ünitelerinde çalışabilirler.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Termik Santraldeki proses çevrimi ve bu çevrim içinde yer alan buhar kazanı
ve yardımcıları hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Buhar kazanı ve yardımcı ekipmanlarının periyodik bakımlarının takibi, devreden çıkarılması ve devreye alınması için gerekli bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
3. Kaldırma ekipmanlarını ( vinç, trifor, kriko ) kullanabilir.
4. El aletlerini kullanabilir.
5. Sızdırmazlık işlerini yapabilecektir.
6. Termik Santral üretim üniteleri ile ilgili kalite ve İSG yönetim sistemleri
hakkında bilgi becerileri kazanabilecektir.
7. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.