PROGRAMIN ADI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Elektrik İşletmeci

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; elektrik üretim
tesislerinde, çimento, cam, hazır beton, seramik, maden ve toprak sanayi
alanlarında,elektrik işletmede çalışabilirler.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Ekipmanların arıza kaynaklarını giderebilir.
2. El aletleri ve elektriksel ölçüm aletlerini kullanabilir.
3. Fabrika üretim üniteleri ile ilgili kalite ve İSG yönetim sistemleri hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
4. PLC Otomasyon sistemlerinin arıza tespitlerini yapabilir.
5. Otomatik kumanda sistemlerinin arıza tespitini yapabilir.
6. Yüksek gerilim ve orta gerilim hakkında yapılması gerekenleri yetkisi
dahilindeki uygulamaları yapabilir.
7. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.