PROGRAMIN ADI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden ve termik
santrallerde kömür iletim hatlarında çalışabilirler.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Ekipmanların verimli işletilmesi hakkında bilgi ve beceri kazanarak
oluşabilecek arıza kaynaklarını giderebilir.
2. Planlama ve ambarın kullandığı iş emri sistemini bilir ve gerekli kayıtları tutabilir.
3. Kömür kırma , eleme sistemleri ile kömür nakil sistemleri hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
4. Kömürden numune alımı ve kömür zenginleştirme işlerini yapabilir.
5. Kaldırma ekipmanlarını ( vinç, caraskal, hupzug, trifor, kriko ) kullanabilir.
6. Malzeme taşıma ağırlık kaldırma konusunda bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
7. Kül barajı işletmesi hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
8. Fabrika üretim üniteleri ile ilgili kalite ve İSG yönetim sistemleri hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
9. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.