PROGRAMIN ADI

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; termik santrallerde
baca gazı kükürt arıtma işletmeciliğinde çalışabilirler

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Termik Santraldeki proses çevrimi ve bu çevrim içinde yer alan baca gazı
kükürt arıtma tesisi hakkında bilgi ve beriler kazanabilecektir.
2. Kimyasal reaksiyonlar, gereklilikleri hakkında bilgi ve beriler
kazanabilecektir.
3. Kükürt arıtma sistemlerinin işletilmesini, konveyör sistemlerin çalışmasını hakkında bilgi ve beriler kazanabilecektir.
4. Baca gazı kükürt arıtma tesisi ekipmanlarının periyodik bakımlarının takip edilmesi, ünite bölümlerinin devreye alınması ve devreden çıkarılması hakkında bilgi ve beriler kazanabilecektir.
5. Islak tip yıkayıcı kulelerin çalışmasını ve çözelti hazırlanması işlerini
yapabilir.
6. Kaldırma ekipmanlarını ( vinç, ceraskal, trifor, kriko ) kullanabilir.
7. El aletlerini kullanabilir.
8. Termik Santral üretim üniteleri ile ilgili kalite ve İSG yönetim sistemleri hakkında bilgi ve beriler kazanabilecektir.
9. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.