PROGRAMIN ADI
Yangın İle Mücadele Yöntemleri

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak
2. 13 yaşını tamamlamış olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Yangın İle Mücadele Yöntemleri Kurs Programını tamamlayan bireyin;
1. Yanma ve yangın ile ilgili kavramları tanımlaması,
2. Yangın söndürme ve yangına müdahalede kullanılan yöntemleri ayırt etmesi,
3. Yangın söndürmede kullanılan araç gereç, malzeme ve cihazları tanıması,
4. Yangın ihbarlarında yapılması gerekenler ve erken müdahale yöntemlerini bilmesi,
5. Yangın çıkmasının engellenmesi ile ilgili önlemleri alması,
6. Yangının çıkması durumunda erken ihbar ve uyarı sistemlerini çalıştırabilmesi,
7. Yangına ilk müdahalede yangının yayılmasını engellemenin önemini kavraması,
8. Yangına müdahalede doğru yöntemleri kullanabilmesi,
9. Yangında anında tahliye ve kurtarma bilgisine sahip olması,
10. Yangına müdahale eden tüm görevli ve gönüllü kişilerin hayatını tehlikeye sokmayacak yöntem ve araçları tercih etmesi, amaçlanmaktadır.

İÇERİK
1. Isı Kaynakları
1.1. Doğal Kaynaklar
1.1.1. Güneş
1.1.2. Yıldırım
1.1.3. Volkanlar
1.2. Suni Kaynaklar
1.2.1. Katı yakacaklar
1.2.2. Sıvı Yakacaklar
1.2.3. Gaz Yakacaklar
1.2.4. Elektrik
1.2.5. Patlayıcı Maddeler
1.2.6. Sürtünme

2. Yangının Tanımı ve Yanıcı Maddeler
2.1. Yangının Tanımı
2.2. Katı Yanıcı Maddeler
2.3. Sıvı Yanıcı Maddeler
2.4. Gaz Yanıcı Maddeler

3. Yanma Çeşitleri
3.1. Yavaş Yanma
3.2. Hızlı Yanma
3.3. Parlama-Patlama
3.4. Kendi Kendine Yanma

4. Yanmanın Ürünleri
4.1. Duman
4.2. Isı
4.3. Alev
4.4. Zehirli Gazlar

5. Yangından Korunma ve Yangın Güvenliği
5.1. Temizlik
5.2. Kaynak ve Kesme İşlerinde Güvenlik
5.3. Sigara İçilmemesi
5.4. Yangınla Mücadele Vasıtalarının Temizliği ve Bakımı
5.5. Elektrik Donanımının Kontrolü
5.6. Isıtma Kazanının Güvenliği
5.7. Tavan Arası ve Bodrumların Temizliği
5.8. Elektrik Tesisatının Topraklaması
5.9. Yanıcı Maddelerin Uygun Şartlarda Saklanması

6. Yangın İle Mücadele
6.1. Yangınla Mücadele Malzemeleri ve Koruyucu Donanımlar
6.2. Otomatik Yangın Algılama ve Söndürme Sistemlerinin Kullanılması
6.3. Portatif Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması
6.4. Yangın Anında Tahliye Yöntemleri


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.