PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ayakkabı üretimi kurs programını bitiren
bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ayakkabı üretimi yapması amaçlanmaktadır

ÖĞRENİM KAZANIMLARI

  1. Standartlara ve tekniğe uygun üretim temel işlemlerini yapar.
  2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ayakkabı çizimi yapar.
  3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda saya üretim işlemlerini yapar.
  4. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda montaj işlemlerini yapar.

İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.